தீபாவளி இனிப்புகளில் அடுத்ததாக மிக எளிதான இனிப்பு . மைக்ரோவவேவில் பால் பேடா  செய்யும் முறையை பார்க்கலாம் …

 

FullScreen Mode

Leave a comment

1 COMMENT

LEAVE A REPLY