மென்மையான உள்ளமும்
ஆழமான அரவணைப்பும்,
அழியா நேசமும்,
பிரியா உணர்வாய்,
என்னுள் வளரும்
உருவற்ற கருவே!

விருப்பம் இல்லை,
உன்னை ஓர் ஆண் என கூற;
உனக்கான எனது வரிகளை
இந்த சமூகம் ஏற்காது!

பெண்ணாகவும் வேண்டாம் நீ-
இன்னுமும் இருக்கிறது
பெண் இன கழிவிரக்கம்!

உருவமே வேண்டாம் உனக்கு
உள்ளம் மட்டுமே போதும் – நீ
என்னை ஆள!

தனிமையில் துணையாய்,
துயிலில் தலை அனையாய்,
தப்புக்களில் தண்டனையாய்,
வெற்றிகளில் சந்தோஷமாய்,
நோயிலே மருந்தாய்,
இறுதி வரை எனதாய்,
எனது
மனசாட்சியாய்….!!

Leave a comment

LEAVE A REPLY